Hà Nội: Tel: 0932225678 - 0972226336

HCM: Mobile: 0932225678 - 0972226336

Hotline: Toàn quốc Hotline: 0932225678
update bởi babylon trong TIN TỨC
Cạnh tranh bằng số hóa tại Thụy Sỹ

 

Với dịch vụ quản lý thư từ, văn bản số, Bưu chính Thụy Sỹ sẽ hỗ trợ khách hàng quản lý thư từ gửi theo đường bưu chính một cách tốt nhất.
Mới đây, Bưu chính Thụy Sỹ (Swiss Post) đã triển khai một dự án số hóa lớn cho công ty bảo hiểm Thụy Sỹ Suva.
Dự án này bao gồm việc quét 12.000 thư từ mà các đại lý của Suva nhận được mỗi ngày, phân loại và phân bổ các văn bản này theo hồ sơ điện tử. Số hóa là một trong những chiến lược cạnh tranh cốt lõi của BC Thụy Sỹ đồng thời số hóa cũng sẽ tăng cường chất lượng dịch vụ và hiệu quả của quá trình quản lý theo từng vụ việc của Suva.
Với các dịch vụ quản lý thư từ, văn bản số, Bưu chính Thụy Sỹ sẽ hỗ trợ khách hàng tích hợp thư từ được gửi theo đường bưu chính để tránh được các khả năng lỗi có thể xảy ra, trong khi năng suất và chất lượng quản lý dữ liệu được nâng lên. Số hóa các thư từ được gửi đến sẽ mang lại cho Suva nhiều ưu điểm khác nữa. Các chi nhánh của Suva hàng ngày nhận được rất nhiều loại thư từ, văn bản và các yêu cầu khác nhau và cần đến sự phân loại nhanh chóng. Là nhà cung cấp bảo hiểm tai nạn bắt buộc, Suva cũng phải phụ thuộc vào các yêu cầu của chương trình quản lý kinh doanh điện tử (GEVER) của Liên bang Thụy Sỹ, đó là phải số hóa và nhận các thư từ kinh doanh điện tử vào năm 2011.
Tích hợp nhờ phần mềm
BC Thụy Sỹ sẽ thu gom thư gửi đến cho các đại lý của Suva trên cả nước, chia chọn thư có địa chỉ mang tính cá nhân và quét các thư từ còn lại. Số lượng thư là 12.000 thư mỗi ngày từ 19 chi nhánh. Các thư từ không thể quét được sẽ được chuyển phát theo cách thông thường qua đường bưu chính, và các thư được số hóa sẽ được chuyển phát điện tử. Quá trình số hóa sẽ được triển khai từng bước ở tất cả các đại lý từ nay đến giữa năm 2011. Kế hoạch tiếp theo là triển khai quy trình ở trụ sở của Suva và ở hai phòng y tế phục hồi ở Bellikon và Sion. Số hóa thư từ bao gồm phân chia tự động các thư từ được quét theo dạng văn bản, chuyển số thư này đến cho bộ phận có nhiệm vụ xử lý và phân chia các văn bản này đến đúng hồ sơ nhờ giải pháp hộp thư của Suva.
Tối ưu hóa chất lượng dịch vụ
Các hồ sơ điện tử làm tăng khả năng của các tư vấn viên của Suva để thực hiện tư vấn cho các yêu cầu của khách hàng. Các hồ sơ cho phép các nhân viên ở các đại lý tìm kiếm toàn diện và lọc các lựa chọn. Trên hết là tất cả những thư từ của Suva được bảo mật cao, số hóa và tình trạng các thư từ được gửi đến tiếp theo sẽ phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật chặt chẽ. Thư từ được xử lý trong một phòng được dành riêng cho Suva có sự kiểm soát ra vào được đặt tại Trung tâm dịch vụ thư từ Kriens.
Quản lý văn bản được tích hợp cho cả y tế
BC Thụy Sỹ còn cung cấp các dịch vụ sáng tạo, thân thiện với khách hàng trong lĩnh vực quản lý văn bản số ở Thụy Sỹ và nước ngoài. Trong hệ thống y tế của Thụy Sỹ, BC Thụy Sỹ là một công ty sáng tạo hàng đầu và “bắt tay” với các nhà cung cấp trong việc đóng một vai trò tích cực trong nhóm lợi ích y tế điện tử (eHealth). Với những giải pháp của mình, BC Thụy Sỹ đã hỗ trợ quản lý văn bản cho các tổ chức của ngành y tế và đã trở thành một trong những nhà sản xuất thẻ bảo hiểm quốc gia lớn nhất. Trong các dự án chuẩn bị liên quan đến triển khai hồ sơ bệnh nhân, BC Thụy Sỹ đang triển khai các bài kiểm tra về mạng điện tử của các bệnh viện, nhà thuốc và các tổ chức y tế khác cho Canton Geneva.
Thêm nữa, BC Thụy Sỹ sẽ phát hành nhân dạng và chữ ký số chuẩn ở Thụy Sỹ - SuisseID của BC Thụy Sỹ. Thẻ này là thẻ nhận dạng điện tử trên Internet cho phép cá thể hóa các dịch vụ Internet và thiết lập nền tảng để mở rộng các giải pháp y tế điện tử.
Với dịch vụ quản lý thư từ, văn bản số, Bưu chính Thụy Sỹ sẽ hỗ trợ khách hàng quản lý thư từ gửi theo đường bưu chính một cách tốt nhất.Mới đây, Bưu chính Thụy Sỹ (Swiss Post) đã triển khai một dự án số hóa lớn cho công ty bảo hiểm Thụy Sỹ Suva.Dự án này bao gồm việc quét 12.000 thư từ mà các đại lý của Suva nhận được mỗi ngày, phân loại và phân bổ các văn bản này theo hồ sơ điện tử. Số hóa là một trong những chiến lược cạnh tranh cốt lõi của BC Thụy Sỹ đồng thời số hóa cũng sẽ tăng cường chất lượng dịch vụ và hiệu quả của quá trình quản lý theo từng vụ việc của Suva.Với các dịch vụ quản lý thư từ, văn bản số, Bưu chính Thụy Sỹ sẽ hỗ trợ khách hàng tích hợp thư từ được gửi theo đường bưu chính để tránh được các khả năng lỗi có thể xảy ra, trong khi năng suất và chất lượng quản lý dữ liệu được nâng lên. Số hóa các thư từ được gửi đến sẽ mang lại cho Suva nhiều ưu điểm khác nữa. Các chi nhánh của Suva hàng ngày nhận được rất nhiều loại thư từ, văn bản và các yêu cầu khác nhau và cần đến sự phân loại nhanh chóng. Là nhà cung cấp bảo hiểm tai nạn bắt buộc, Suva cũng phải phụ thuộc vào các yêu cầu của chương trình quản lý kinh doanh điện tử (GEVER) của Liên bang Thụy Sỹ, đó là phải số hóa và nhận các thư từ kinh doanh điện tử vào năm 2011.Tích hợp nhờ phần mềmBC Thụy Sỹ sẽ thu gom thư gửi đến cho các đại lý của Suva trên cả nước, chia chọn thư có địa chỉ mang tính cá nhân và quét các thư từ còn lại. Số lượng thư là 12.000 thư mỗi ngày từ 19 chi nhánh. Các thư từ không thể quét được sẽ được chuyển phát theo cách thông thường qua đường bưu chính, và các thư được số hóa sẽ được chuyển phát điện tử. Quá trình số hóa sẽ được triển khai từng bước ở tất cả các đại lý từ nay đến giữa năm 2011. Kế hoạch tiếp theo là triển khai quy trình ở trụ sở của Suva và ở hai phòng y tế phục hồi ở Bellikon và Sion. Số hóa thư từ bao gồm phân chia tự động các thư từ được quét theo dạng văn bản, chuyển số thư này đến cho bộ phận có nhiệm vụ xử lý và phân chia các văn bản này đến đúng hồ sơ nhờ giải pháp hộp thư của Suva.Tối ưu hóa chất lượng dịch vụCác hồ sơ điện tử làm tăng khả năng của các tư vấn viên của Suva để thực hiện tư vấn cho các yêu cầu của khách hàng. Các hồ sơ cho phép các nhân viên ở các đại lý tìm kiếm toàn diện và lọc các lựa chọn. Trên hết là tất cả những thư từ của Suva được bảo mật cao, số hóa và tình trạng các thư từ được gửi đến tiếp theo sẽ phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật chặt chẽ. Thư từ được xử lý trong một phòng được dành riêng cho Suva có sự kiểm soát ra vào được đặt tại Trung tâm dịch vụ thư từ Kriens.Quản lý văn bản được tích hợp cho cả y tếBC Thụy Sỹ còn cung cấp các dịch vụ sáng tạo, thân thiện với khách hàng trong lĩnh vực quản lý văn bản số ở Thụy Sỹ và nước ngoài. Trong hệ thống y tế của Thụy Sỹ, BC Thụy Sỹ là một công ty sáng tạo hàng đầu và “bắt tay” với các nhà cung cấp trong việc đóng một vai trò tích cực trong nhóm lợi ích y tế điện tử (eHealth). Với những giải pháp của mình, BC Thụy Sỹ đã hỗ trợ quản lý văn bản cho các tổ chức của ngành y tế và đã trở thành một trong những nhà sản xuất thẻ bảo hiểm quốc gia lớn nhất. Trong các dự án chuẩn bị liên quan đến triển khai hồ sơ bệnh nhân, BC Thụy Sỹ đang triển khai các bài kiểm tra về mạng điện tử của các bệnh viện, nhà thuốc và các tổ chức y tế khác cho Canton Geneva.Thêm nữa, BC Thụy Sỹ sẽ phát hành nhân dạng và chữ ký số chuẩn ở Thụy Sỹ - SuisseID của BC Thụy Sỹ. Thẻ này là thẻ nhận dạng điện tử trên Internet cho phép cá thể hóa các dịch vụ Internet và thiết lập nền tảng để mở rộng các giải pháp y tế điện tử.

 

Cạnh tranh bằng số hóa tại Thụy Sỹ