Hà Nội: Tel: 0932225678 - 0972226336

HCM: Mobile: 0932225678 - 0972226336

Hotline: Toàn quốc Hotline: 0932225678

CHUYỂN PHÁT NHANH VNPT

CHUYỂN PHÁT NHANH VNPT

       Dịch vụ chuyển phát nhanh VNPT  trong nước và quốc tế là loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư , tài liệu, vật phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian được Công ty Babylon công bố trước.Phạm vi cung cấp dịch vụ:1. Trong nước:+ Dịch vụ VNPT được cung cấp tại 64 tỉnh thành phố trên cả nước. + VNPT thỏa thuận được cung cấp tại 64 tỉnh thành phố trên cả nước. 2. Quốc tế+ Chuyển phat nhanh VNPT được chuyển phát từ Việt Nam đi các nước và ngược lại theo thỏa thuận giữa Công ty Babylon và Bưu chính các nước theo quy định của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) hoặc các đối tác khác. + ...